Missie / Visie

Missie

Sportfit Waanders wil een laagdrempelige sportschool zijn waar zowel jong als oud in een gezellige sfeer aan zijn of haar individuele (sport)doelstelling(en) kan werken. Tevens willen we door middel van een loyale en persoonlijke benadering door onze instructeurs, en door een uitgebreid aanbod van groepslessen onze sporters stimuleren om een gezonde levensstijl na te streven .

Visie

Door voortdurend nieuwe concepten aan te bieden en in te spelen op de vraag van de sporter wil Sportfit Waanders haar ledenbestand vooral behouden. Sportfit Waanders gelooft in kleinschaligheid in een branche waar steeds meer grote ketens zich vormen, wij blijven geloven in een persoonlijke aanpak en maatwerk.

Paul Waanders